De Ambassadeurs van het Monsanto Tribunaal zijn medestanders die actief dit burgerinitatief bekend maken. Maak hier kennis met hen en bekijk hun videoboodschappen (in alfabetische volgorde).

Nnimmo Bassey - Nigeriaanse architect, milieuactivist, schrijver en dichter, door Time magazine genomineerd voor “Heroes of the Environment” in 2009.

"We mogen onze handen niet over elkaar slaan en toezien hoe een handje vol corrupte bedrijven onze landbouw- en voedselsystemen vernietigen, onze ecosystemen vergiftigen en ecocide begaan. Het Monsanto Tribunaal is een welkome ontwikkeling, helemaal nu Monsanto wanhopige pogingen maakt om door te breken in Afrika en daar agroecologie over het hele continent te verzwakken, onze cultuur te koloniseren en onze voedselsystemen te vernietigen. Dit soort tribunalen zijn nodig om het tij van ecocide te keren en een sterk signaal uit te zenden dat ecologische misdaden en wangedrag niet langer ongestraft kunnen blijven."

Irene Cardoso - bodem wetenschapper, professor en president van de 'Brazilian Agroecology Association'

"Waarom steunt de Brazilian Agroecology Association het Monsanto Tribunaal? Brazilië is de grootste consument van pesticiden ter wereld. Dit heeft enorme gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, de staat van onze bodem, water, planten... de hele natuur. In Brazilië worden de meeste pesticiden gebruikt voor soja gewassen. Het toegenomen gebruik van pesticiden is een gevolg van de komst van de genetische gemodificeerde sojaboon. Deze zaden van transgene soja worden verhandeld door Monsanto [...]. Deze soja is bewerkt om glyfosaten te tolereren, een herbicide die wordt verhandeld door Monsanto. We hebben getuigenissen van boeren en wetenschappelijke studies die aantonen dat glyfosaten giftig zijn."

 

Manu Chao – Wereldwijd bekende zanger en voorvechter van sociale en ecologische rechtvaardigheid

¨Dit liedje, Seeds of Freedom, is gewijd aan de strijd van kleine boeren en zaadvrijheid. Het wijst Monsanto, Bayer en de destructieve landbouw af, een soort landbouw die de overlevingsssystemen van kleine boeren vernietigt en hun recht op zaden, land en natuurlijke bronnen schendt. Chemisch intensieve vormen van productie vervuilen het milieu, versnellen het verlies aan biodiversiteit en dragen massaal bij aan de opwarming van de wereld. Maar er is een andere manier: miljoenen mensen vechten voor een duurzame toekomst!¨

Richard Falk, emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan Princeton University en voormalig VN-rapporteur (USA).

"Ik ben de organisatoren van het Internationaal Tribunaal Monsanto zeer dankbaar [...] Moge dit onderzoek naar Monsanto's vermeende misdaden tegen de menselijkheid wijd en zijd bekend worden en de reacties hier op een begin zullen zijn in de richting van agro-ecologie en een duurzame menselijke toekomst."

Claude Gruffat, President van Biocoop, een belangrijke speler in de biologische voeding coöperatieve beweging in Frankrijk.

"Voor Biocoop is het ondersteunen van het Internationale Monsanto
Tribunaal een historische kans om de burgers van de wereld te
mobiliseren om het industriële, intensieve en chemische landbouwmodel te verwerpen dat de landbouwdiversiteit vernietigt en op grote schaal bijdraagt aan de verdwijning van kleine boeren overal ter wereld."

Nicolas Hulot - Franse journalist, schrijver, milieuactivist en politicus.

"Sommige dingen gaan in tegen ons idee van beschaving. Het feit dat een handjevol mensen de mondiale voedselproductie kunnen beheersen. Het feit dat daarmee gespeculeerd kan worden. Het feit dat de boeren hun fundamenteel recht ontnomen is om een gedeelte van hun oogst te bewaren om als zaaigoed te gebruiken. Het feit dat diezelfde boeren onder de gevolgen lijden van het toepassen van gifstoffen, die zij gevraagd worden om te gebruiken, zonder enige voorzorgsmaatregelen. Het feit dat de bodem vergiftigd wordt [....]. Het is hoog tijd om de wet aan te passen om deze misdaden niet langer onbestraft te laten; misdaden die vandaag de dag niet eens als zodanig beschouwd worden. Het is de hoogste tijd dat het begrip ecocide wordt besproken en eindelijk in acht wordt genomen in de hoogste internationale instanties."

Florianne Koechlin - Switzerlandscheikundige en schrijfster, Zwitserland.

"Mijn grootste zorg is dat Monsanto wereldwijd een desastreuze vorm van landbouw bevordert. Enorme monoculturen, gepatenteerde GMO zaden, pesticiden, kunstmest. Het is het tegenovergestelde van een duurzame en agro-ecologische manier voor de toekomst. Maar Monsanto is niet alleen: Syngenta of BASF of Dow Chemicals en anderen zitten in hetzelfde schuitje. Dus dit tribunaal gaat niet alleen over Monsanto, maar over alle grote agrobussiness bedrijven in deze wereld en de uitbuiting van de boeren en het milieu. Daarom verzoek ik u dringend om dit Tribunaal te steunen, het is belangrijk."

Renate Künast - voormalige Duitse minister van Landbouw, lid van het Duitse parlement, de Groene Partij / Alliance 90.

"Ik steun het Monsanto Tribunaal, omdat we eindelijk de aandacht moeten vestigen op Monsanto als vlaggenschip voor agroindustriële en chemisch intensieve landbouw."

Simone Lovera - Uitvoerend Directeur Global Forest Coalition, Paraguay.

"Wij […] zien dat de pesticiden die worden bevorderd en geproduceerd door Monsanto [...] de kinderen doden, [...] vrouwen, [en] mannen in het platteland die merken dat hun water verschrikkelijk verontreinigd raakt, zij krijgen allerlei soorten vreselijke ziektes. Wij zien ook hoe Monsanto erin geslaagd is om de steun te krijgen van de overheid en de steun van de politie te verkrijgen bij de criminele activiteiten van het plegen van ecocide door het gehele platteland in landen als Paraguay, Brazilië, Argentinië, Bolivia en eigenlijk over de gehele wereld.”

Sarojeni Rengam - Uitvoerend Directeur, Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN AP).

"We zijn bezorgd dat Monsanto […] gifstoffen produceert die de menselijke gezondheid en de natuur schade blijft toebrengen. Monsanto’s glyfosaat of roundup is waarschijnlijk een carcinogeen zoals geclassificeerd door het International Agency for Research on Cancer. En desondanks blijft Monsanto doorgaan met het marketen van de roundup. Het gebruik van deze pesticide [zorgt voor] onnoemelijke vergiftingen waaronder de dood van Silvino Talavera, een 11 jarige jongen uit Paraguay. Dit unieke Tribunaal zal, hopen wij, gerechtigheid brengen voor Silvino en anderen die vergiftigd zijn, geteisterd zijn en verwoest zijn door de acties van Monsanto."

Dr. Stephanie Seneff - Amerikaanse onderzoekster.

"Ik hoop van harte dat jullie mee zullen helpen om dit Tribunaal mogelijk te maken. Het zou de spelregels in de wereld kunnen veranderen. Bedankt."

Boaventura de Sousa Santos - hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Coimbra.

"Het Monsanto Tribunaal is een van de belangrijkste maatschappelijke burgerinitiatieven van de laatste tien jaar."

João Pedro Stedile - nationale coordinator van de beweging van landloze boeren MST uit Brazilië.

"Het belangrijkste is om een landbouw zonder gifstoffen te hebben. Dus deze rechtszaak tegen Monsanto is niet alleen om de misdaden die zij begaan hebben te veroordelen, het is ook een strijd voor een gezonde voeding, een strijd voor een andere landbouw."


Esther Vivas Esteve – catalaanse journaliste en onderzoekster bij het Centre of Studies about Social Movements (CEMS)

“Vandaag de dag hebben 90% van de genetisch gemanipuleerde gewassen in de wereld gentech kenmerken van deze multinational. Monsanto is gelijk aan GMO’s, wat staat voor de privatisering van het leven, privatisering van inheemse en oude zaden [...]. Als u als consument wil weten wat we eten, ondersteun dan deze campagne!


Konstantin Wecker - bekende Duitse zanger.

"We moeten terugvechten tegen de superkrachten van de grote bedrijven, en in dit geval tegen een bedrijf dat aantoonbaar de aarde aan het vernietigen is met stoffen die schadelijk voor het milieu zijn."

 

Tweede verklaring:

Vivienne Westwood - bekende mode-ontwerpster.

"Monsanto moet vervolgd worden, Stop de Ecocide!"

 

Tweede verklaring:


Contact