Klik hier om kennis met de Monsanto Tribunal Ambassadors te maken!

De leden van het organiserende comité:

Vandana Shiva richtte in 1999 Navdanya op, een nationale beweging ter bescherming van diversiteit en de integriteit van levende bronnen - met name van binnenlands zaadgoed - de bevordering van biologische landbouw en eerlijke handel. Zij zette een internationale beweging in gang van vrouwen die werkzaam zijn in de voeding, landbouw, patenten en biotechnologie, getiteld "Diverse Women for Diversity." Time Magazine riep Dr. Shiva uit tot een "held" van het milieu in 2003, en Asia Week noemde haar een van de vijf meest machtige communicatoren van Azië. Forbes Magazine bestempelde Dr. Vandana Shiva in november 2010 als een van de zeven invloedrijkste vrouwen op aarde.

Corinne Lepage is sinds 1975 advocate, met milieu-aangelegenheden als specialiteit. Ze is voormalig Franse minister van Milieu, en was lid van het Europees Parlement van 2009 tot 2014. Ze is ere-president van de  Independent Committee for Research and Information on Genetic Engineering (CRIIGEN, Onafhankelijke Commissie voor Onderzoek naar en Informatie over Genetische Manipulatie). Daarvoor was ze oprichter en president van de vereniging ter bestudering van de effecten op het leven van genetische technologieën.

Marie-Monique Robin heeft als journalist en schrijver prijzen gewonnen. Ze heeft talloze documentaires gemaakt in Latijns Amerika, Afrika, Europa en Azië, die dertig prijzen gewonnen hebben. Ze schreef de documentaire en het gelijknamige boek dat een topverkoop haalde "The World According to Monsanto", die op vijftig internationale tv-zenders vertoond is en in 22 talen vertaald werd. Zij is de patrones van het Monsanto Tribunaal.

Olivier De Schutter, mede-voorzitter van the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), is professor aan de Universiteit van Leuven in België en voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op voeding (2008-2014). Momenteel is hij lid van de VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten.

Gilles-Éric Séralini, professor in de moleculaire biologie sinds 1991, onderzoeker aan het Instituut voor Fundamentele en Toegepaste Biologie (IBFA) van de Universiteit van Caen en mededirecteur van de universiteitscentrum Quality Risk and Sustainable Environment van het House of the Human Sciences Research (verbonden aan CNRS). Hij kreeg vooral publieke bekendheid door zijn onderzoeken naar GGO's en pesticiden en met name door een toxicologisch onderzoek dat in september 2012 werd uitgebracht, aangestuurd door CRIIGEN, dat vraagtekens zet bij de veiligheid van de genetisch gemanipuleerde maïs NK 603 en Roundup waar het gaat om de gezondheid van ratten.

Hans Rudolf Herren is president en lid van de raad van bestuur van het Millennium Instituut en president en oprichter van Biovision. Hij was coördinator van het landbouwhoofdstuk van het Rapport over Groene Economie van UNEP van 2011 en van het rapport van UNEP over de Ecologische Bases van Voedselveiligheid van 2012. Hij is uitgekozen tot deelnemer op hoog niveau aan de Hoge Consultatie van de VN over Honger, Voedselveiligheid en Voeding in de Post-2015 Ontwikkelings Agenda.

Arnaud Apoteker nam deel aan talloze campagnes van Greenpeace over pesticiden, de bescherming van de Middellandse Zee, ecologie van oceanen, visserij, atoomafval en atoomtests. In 1996 ontwikkelde hij een GGO-campagne in Frankrijk, die een van de speerpuntcampagnes van Greenpeace in Frankrijk werd. Van 2011 tot 2015 had hij de leiding over de GGO-campagne van de Groenen/EFA-groep in het Europees Parlement. Hij schreef het boek "Du poison dans les fraises, Notre alimentation manipulée, (Vis in de aardbeien: ons gemanipuleerde voedsel)”

Valerie Cabanes is advocaat internationaal recht met specialisatie in internationaal humanitair recht en mensenrechten. Zij is een consultant en trainer in de sector van burgerlijke veiligheid en gezondheid en sociale zaken. Ze is woordvoerder voor de world citizen movement – End Ecocide on Earth - die zich ten doel heeft gesteld om ecocide toe te voegen aan de lijst van de meest ernstige internationale misdaden.

Ronnie Cummins is momenteel internationaal directeur van de Amerikaanse consumentenorganisatie (met twee miljoen leden) Organic Consumers Association en diens Mexicaanse partner, Vía Organica. Cummins zit ook in de stuurgroep van Regeneration International, een transnationale NGO die gericht is op het tegengaan van de opwarming van de aarde en armoede op het platteland. Cummins is momenteel internationaal coördinator van de campagne Millions Against Monsanto. Hij is mede-auteur van het boek “Genetically Engineered Food: A Self-Defense Guide for Consumers.”

Andre Leu is auteur van het prijswinnende boek “The Myths of Safe Pesticides” en de president van IFOAM Organics International, de wereldwijde koepel van de biologische sector. IFOAM Organics International heeft rond de 800 lidorganisaties in 125 landen. Hij is oprichter van Regeneration International. Hij treedt vaak op bij conferenties, seminars, workshops, en evenementen van de VN op elk werelddeel. Hij vergadert met regeringen, zakenmannen, boeren, consumenten en NGO's over de multifunctionele baten van regeneratieve organische landbouw. Andre heeft uitvoerig geschreven en gepubliceerd bij uiteenlopende media.

Overige leden van het organiserende comité (in alfabetische volgorde):

 • Françoise Boulègue, filmmaker voor M2R Films.
 • Tjerk Dalhuisen, Secretariaat van Action for Solidarity Environment Equality and Diversity.
 • Luigi D’Andrea, uitvoerend secretariaat van Alliance Suisse pour une agriculture sans génie génétique.
 • Emilie Gaillard, Professor en wetenschappelijk onderzoeker, Université de Caen.
 • Esther Gerber, Bioloog en lid van het Forum Civique Européen.
 • Benny Haerlin, Voormalig lid van het Europees Parlement, coördinator van de campagne "Save Our Seeds”.
 • Hannes Lammler, Landbouwkundige, lid van het Forum Civique Européen en campaigner voor Falea21-Mali.
 • René Lehnherr, IT-specialist, lid van het Forum Civique Européen.
 • Gilles Lemaire, Lid van de commissie voor ecologie en maatschappij van Attac Frankrijk.
 • Michel Pimbert, Uitvoerend directeur van het Centre for Agroecology, Water and Resilience van Coventry University.
 • Bessie Schadee, Voorzitter van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, en lid van Gezonde Gronden (Nederland).
 • Mindi Schneider, Socioloog, Landbouwkundige, en Assistant Professor bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus University Rotterdam in Den Haag, Nederland.
 • Doro Schreier, Oprichter van Netzfrauen.
 • Ruchi Shroff, Coördinator van Navdanya.
 • François Veillerette, Woordvoerder van Générations Futures, President van Pesticide Action Network Europe.

Enkele leden van het organisatiecommittee van het Tribunaal:

Vandana Shiva, Corinne Lepage, Marie-Monique Robin, Olivier de Schutter, Gilles-Eric Séralini, Hans Herren


Contact