De organisatie van het Monsanto Tribunaal was succesvol dankzij de vele mensen en organisaties die het proces ondersteunden en die deelnamen aan de crowdfunding campagne.

Het opgehaalde geld is gebruikt voor het betalen van de reiskosten van getuigen, experts en advocaten uit 5 continenten, het inhuren van professionele vertalers en voor het opzetten van de logistiek voor de hoorzittingen van het Monsanto Tribunaal in oktober 2016 en de presentatie van de juridische opinie in april 2017. Geen van de leden van het organisatiecomitee noch de deelnemers (inclusief de rechters) werden betaald. Het meeste werk is uitgevoerd door vrijwilligers en we zijn erg blij dat we deel uit konden maken van deze belangrijke stap op weg naar het beëindigen van de straffeloosheid van ondernemingen.

Samen hebben we een belangijk doel bereikt, maar het is nog over. We hebben je hulp nodig om de juridische opinie van de rechters zo breed mogelijk te verspreiden om er voor te zorgen dat onze gezamenlijke inzet een maximaal effect sorteert. Daarnaast, wil het Monsanto Tribunaal de slachtoffers te ondersteunen in rechtszaken tegen Monsanto (en in geval van een fusie ook Bayer). Daarom is elke donatie welkom. Klik hier om te doneren.

De opgehaalde donaties gaan naar de Stichting Monsanto Stichting die in Amsterdam zetelt. Het organiserend comité dat zich in zet voor transparant, ethisch verantwoord en voorbeeldig beheer zal uiterst waakzaam zijn om te verzekeren dat het geld dat aan de stichting wordt gegeven op een juiste wijze wordt gebruikt.


Contact