Hier zijn de volledige tekst en de samenvatting van het juridische advies te vinden die op 18 april 2017 in Den Haag zijn uitgesproken door de rechters van het Monsanto Tribunaal.

Het International Monsanto Tribunaal is een buitengewoon "Opinie Tribunaal" opgezet door maatschappelijke organisaties om de juridische gevolgen te belichten van een deel van de activiteiten van de Monsanto Company.

De hoorzittingen vonden plaats op 15 en 16 oktober in Den Haag om de rechters in staat te stellen getuigenissen te verzamelen ter beantwoording van de zes vragen die aan het tribunaal zijn gesteld. De juridische opinie door het tribunaal omvat een juridische analyse van de gestelde vragen op basis van zowel internationaal recht als van toekomstige wetgeving gericht op vooruitgang van internationale mensenrechten en milieuwetgeving. Het juridische advies bestaat uit drie delen.

I. De introductie geeft de omstandigheden aan waaronder het tribunaal is opgezet.

II. Het volgende onderdeel onderzoekt de zes vragen die aan het tribunaal zijn gesteld.

III. En - met een blik op het geheel - gaat het laatste deel in op de toenemende asymmetrie tussen de rechten die aan ondernemingen zijn verleend en de beperkingen die aan hen zijn opgelegd met oog op de bescherming van plaatselijke gemeenschappen en toekomstige generaties, ongeacht waar die ondernemingen actie zijn.

Dit is een vertaling van de Engelse uitspraak.

Adviesrapport (NL)

Adobe Acrobat Document [828.09K]

Download

Advisory opinion - Summary (EN)

Adobe Acrobat Document [338.34K]

Download

Contact